Miloš Terzić

Miloš Terzić

datum 9.3.1998
Zavrsio srednju Medicinsku školu. Student DIF-a. Treća godina strukovne studije smer odbojka.
Radi u OK Spas tri godine. Igrac u ok Lucky staru.