Lazar Toskić

Lazar Toskić

Motorička testiranja

Doktor nauka iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.
Docent na predmetu Analitika i dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini.