Katarina Đokić

Katarina Đokić

opšte zdravlje dece

Katarina Đokić 04.06.1980 doktor medicine (VII1). Zaposlena u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac.

Radila kao stalni lekar u Odmaralištu Golija Zlatibor, lekar na kampovima Vladimira Grbića, FK Grafičar, KK Partizan, kampu Gold Pine, KK Foka Kragujevac, lekar u pratnji na inostranim ekskurzijama i priprema sportskih klubova.