iconspopunite on-line prijavu

Prijava za kamp

NAPOMENA: Prijave se vrše isključivo preko sajta nakon prijave dobićete mejl sa instrukcijama oko plaćanja.
Da bi prijava bila validna neophodno je da uplatite depozit u iznosu od 100 eur u dinarskoj protivvrednosti.
U slučaju otkazivanja novac ostaje udruzenju

Upitnik za prijavu

Podaci o roditelju / staratelju

Podaci o detetu / polazniku kampa

Zdravstveni uputnik za dete polaznika kampa

Nevedite alergiju ili ostavite prazno

Dolazak na kamp

Dodatni paket ponude za polaznike kampa

Nije uračunato u osnovnu cenu kampa

Potvrdite prijavu