Odbojkaški kamp Vanje Grbića

Pravila

Kampa

Dolaskom na kamp deca i roditelja prihvataju pravila kampa

01

Nepoštovanje pravila vodi upozorenju, tj odstranjivanju sa kampa bez mogućnosti povrata novca.

02

Dolazak na kamp je do 12h na dan početka smene ukoliko dete dolazi u pratnji roditelja. Ukoliko kasnite kontaktirajte koordinatora kampa na broj +381 61 640 73 78

03

Dete mora poneti lični dokument, zdrastvenu knjižicu i izveštaj lekara opšte prakse da je dete zdravo, ili izveštaj sportskog lekara

04

Dete može koristiti telefon po odobrenju trenera. Dete ne može da zove roditelje vezano za problem na kampu, već obaveštava dodeljenog trenera.

05

Roditelji ne mogu boraviti u sklopu kampa i dete mogu posetiti ukoliko i kada trener ili koordinator kampa odobri.

06

Deca moraju da nose opremu kampa za vreme trajanja kampa čak i kada idu u grad.

07

Deca ne mogu da koriste lift, strogo je zabranjeno prelaženje sa terase na terasu kao i mešanje dečaka i devojčica po sobama.

08

Trener, tj koordinator kampa je lice odgovorno za dete na kampu i jedino trener tj koordinator kampa može dati odobrenje za odlazak do prodavnice.

09

Imovina hotela i kampa se mora čuvati i ukoliko se ošteti roditelj snosi troškove

10

Povrede izazvane nepoštovanjem ili neslušanjem odredbi trenera, tj koordinatora kampa ne snosimo odgovornost.

11

Svi problemi vezani za ishranu se rešavaju sa trenerom. U slučaju alergija i intolerancije na hranu potrebno je navesti prilikom prijave u NAPOMENI.

Serbian