Kamp Vladimira Vanje Grbića

Cenovnik

 • Smeštaj u kampu
 • 7 dana u kampu za decu 270 eura
 • Ukoliko ste već bili na kampu cena je 250 eura
 • Smeštaj u sobama je na bazi 2 ili 3 kreveta
 • Produžetak boravka
 • 7 dana produžetka boravka 250 eura
 • Način plaćanja
 • Detaljnije instrukcije za dinamiku plaćanja dobićete nakon prijave na mejl.
*plaćanje u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Banca Intesa na dan plaćanja
 • Prevoz
 • Prevoz organizujemo ali se plaća i morate rezervisati mesto u prijavi
 • Podaci za uplatu

Naziv:
Sportsko udruženje Vladimir Vanja Grbić
Save Kovačevića 25
23211 Klek

Broj računa Banka Intesa:
160-465615-31

 • Podaci za uplatu - Zemlje regiona

Naziv:
EUR Sportsko udruženje Vladimir Vanja Grbić
Save Kovačevića 25
23211 Klek

Broj računa:
RS35160005280000500041

 • Ugovor o pružanju usluge kampa
 • Roditelj je obavezan da dva odštampana primerka Ugovora ponese prilikom dolaska u kamp i dostavi organizatoru kampa
 • Ukoliko dete dolazi samostalno potrebno je da donese potpisan primeke ugovora
 • Aranžman uključuje
 • 7 dana pun pansion
 • 7 dana treninga
 • Rad u hali i na bazenu
 • Ortopedska i motorička testiranja sa preporukom
 • 5 majica, 3 šorca, duks
 • Osiguranje i boravišnu taksu
 • Preporuka Vladimira Grbića
 • Video snimak smene i fotografije
 • Aranžman ne uključuje
 • Prevoz do kampa
 • Preporuka za klubove da sami organizuju prevoz
 • Učešće na kampu je moguće isključivo sa isplaćenim punim iznosom ili garancijom plaćanja.
 • Da bi prijava bila validna mora se uplatiti depozit u iznosu od 50 eura.
 • U slučaju otkazivanja kampa uplaćene rate se ne vraćaju osim ako je u pitanju povreda ili bolest i uz priloženi adekvatni nalaz lekara.