Važne informacije

  • Troškove uplate snosi uplatilac
  • U kampu se radi sa igračima koji žele da rade na korekciji tehnike, poboljšanju uspešnosti odbojkaških elemenata, rehabilitaciji, fizičkoj pripremi i mentalni trening, prevazilaženje barijera straha i nalaženje samopouzdanja
  • Pre podne su individualni treninzi koji su uključeni u cenu za dizače, primače, libera i to po specifičnoj tehnici